تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
تا افق را نظاره خواهم کرد


۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

خلاصه سه ماهِ گذشته:

فرهنگ منو تبدیل به یه آدمِ صبور و منضبط و با اعتماد به نفس و ریسک پذیر کرده.

پ.ن: به موقعش این سه ماه رو کامل مینویسم که یادم بمونه خی لی چیزا رو.

پ.ن : یه معلمی داشتیم میگفت آدم تو فشار به آدم منظبط تبدیل میشه..


آسو نویس ۹۶-۱۰-۱۲ ۵ ۰ ۱۵۴

آسو نویس ۹۶-۱۰-۱۲ ۵ ۰ ۱۵۴


هوا که آرام شد به خوشحالی هایمان فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دنیا جای عجیبی است،هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در عین حال همه چیز قابل پیش بینی است.
مدام میدوی و میدوی و گاهی میرسی و گاهی هم نمیرسی...در بین راه زمین میخوری و بلندت میکنند...امیدوار میشوی و ناامید میشوی...پر و خالی میشوی...
با آدم هایی روبه رو میشوی...که هیچ کدامشان شبیه هم نیستند و دقیقا شبیه هم هستند،دنیا مکان عجیبی است...پر از تعادل است و تعادلی ندارد...


نویسندگان