تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
تا افق را نظاره خواهم کرد


قبل این‌که شمع هفده‌سالگیمو فوت کنم آرزو کردم "خویش‌کاری‌م" رو پیدا کنم.

...

آسو نویس ۲۰ مرداد ۹۷ ، ۰۲:۰۸ ۲ ۶۵

هوا که آرام شد به خوشحالی هایمان فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دنیا جای عجیبی است،هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در عین حال همه چیز قابل پیش بینی است.
مدام میدوی و میدوی و گاهی میرسی و گاهی هم نمیرسی...در بین راه زمین میخوری و بلندت میکنند...امیدوار میشوی و ناامید میشوی...پر و خالی میشوی...
با آدم هایی روبه رو میشوی...که هیچ کدامشان شبیه هم نیستند و دقیقا شبیه هم هستند،دنیا مکان عجیبی است...پر از تعادل است و تعادلی ندارد...


نویسندگان