تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
تا افق را نظاره خواهم کرد


همین‌که آدما یه چیزایی رو یادشونه می‌تونه اندازه تمامِ دنیا خوشحالم کنه..صداشون..حرفاشون..تنها انگیزه‌ی این‌ روزا..
+زمزمه می‌کنم که می‌شه می‌شه..
آسو نویس ۰۴ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۰۴ ۰ ۳۷

هوا که آرام شد به خوشحالی هایمان فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دنیا جای عجیبی است،هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در عین حال همه چیز قابل پیش بینی است.
مدام میدوی و میدوی و گاهی میرسی و گاهی هم نمیرسی...در بین راه زمین میخوری و بلندت میکنند...امیدوار میشوی و ناامید میشوی...پر و خالی میشوی...
با آدم هایی روبه رو میشوی...که هیچ کدامشان شبیه هم نیستند و دقیقا شبیه هم هستند،دنیا مکان عجیبی است...پر از تعادل است و تعادلی ندارد...


نویسندگان